“τὸ κακὸν δοκεῖν ποτ᾽ ἐσθλὸν τῷδ᾽ ἔμμεν’ ὅτῳ φρένας θεὸς ἄγει πρὸς ἄταν”
“evil appears as good in the minds of those whom god leads to destruction”

~ Sophocles’ play Antigone

 

“Those whom the gods would destroy, they first make mad.”

~ William Anderson Scott

quotes of the day